Sexhandel i Norge - Norge trenger lovlige bordeller

Det er ikke ofte jeg uttaler meg om politikk, men sist jeg gjorde det var i et innlegg hvor spørsmålet var noe á la "hva politikk er for meg". Når jeg tenker politikk, så er det ikke så mye jeg vil endre, egentlig, bortsett fra én ting: Prostitusjon i Norge. Det er faktisk noe jeg går å tenker på daglig og endelig har jeg fått det ned på papir.

Jeg forstår at noen reagerer på svaret mitt. De fleste av oss tenker nok at det beste hadde vært å ha et prostitusjonsfritt samfunn - om jeg kan kalle det det; at det er et problem vi må bli kvitt. Det sies at det er et yrke som nedverdiger kvinner og hvor menn ofte utnytter disse kvinnene. Men jeg innser at det er et yrke vi aldri blir kvitt. Det er jordens eldste yrke og det er bare noe vi må akseptere; det vil alltid finnes og det vil alltid være noen som er villig til å betale for sex/ nærhet/ få ut innestengte lyster mm som andre igjen er villige til å stå til tjeneste med mot betaling, fordi de igjen har andre behov. Med dette som utgangspunkt og ut i fra et aksepterende ståsted, er det mye vi kan gjøre for å forbedre hverdagen til de menneskene som må/vil ty til dette, og heller tilrettelegge for et bedre miljø for både "utøvere" og kunder.

Derfor ønsker jeg lovlige bordeller. Hvordan jeg vil løse det?

1. Vi må få sexarbeiderne vekk fra gatene - Tenker først og fremst på hvor jævlig det er for de prostituerte å stå i gatene hvor mange blir mobbet og trakassert av f eks forbipasserende. De fryser når vinteren kommer, og er også ubehagelig for oss andre som ikke har noe med dette å gjøre eller ønsker å være en del av å være vitene til "handelen" som forgår på åpen gate. Tenker spesielt på eldre par og barn. Vi bør få de prostituerte inn i varme og trygge hus! Det er også nedverdigende for kundene som vil kjøpe sex. Blir jeg sett? Hvem dømmer meg? For de fleste er sexlivet veldig privat og det er ikke bare den "gamle grisen" vi har lett for å se for oss når vi tenker på prostitusjon - har noen tanke på f eks mennesker med handicap, som også trenger et sexliv? Skal de også reke gatelangs for å komme i kontakt med noen som er villig til å dekke deres behov?

2. I et bordell vil det være en daglig leder slik som i alle andre bedrifter. Den daglige lederen skal sørge for at det gjennomføres kontroller, at hygiene ivaretas, at regelmessig testing for kjønnssykdommer er obligatorisk, kondomer skal bli gitt gratis og at det blir brukt. Daglig leder skal være lønnet etter tariff og ikke tjene mer på at jentene/mennene utfører flere tjenester. Det skal ikke være en hallikvirksomhet og alt skal gå ordentlig for seg.

3. Det skal være vakthold som sjekker kundene og som hindrer dem som er påvirket av rus eller opptrer truende å komme inn - på lik linje med andre utesteder. Det skal være klare regler for oppførsel og følger man ikke reglene,så blir man svartelistet for livet og politi kan kontaktes om det er alvorlig.

4. Prostituerte skal ha en "safety-knapp" eller lignende anordning i tilfelle noen kunder går over streken.

5. Prostituerte skal betale skatt slik som alle andre arbeidere i Norge. Noen prostituerte sier å tjene opp mot 100.000,- i måneden - de har nok en kort karriere, så flott om de vil bidra til fellesskapet ved å skatte av pengene, slik at de også har en pensjon å falle tilbake på. De skal nemlig også ha samme godene som vi har, faste eller avtalte arbeidstider, lønn, skattetrekk, få ferie og ha forsikring. De må ha norsk statsborgerskap eller arbeidstillatelse.

6. Psykologisk oppfølging. Prostituerte er ikke alltid det fordi de selv velger det eller liker det - mange blir presset inn i det av forsjellige grunner. Vi må kunne sikre at dette blir kontrollert slik at man er garantert at de som utfører seksuelle tjenester faktisk gjør det av fri vilje. Man må kunne bistå de som vil komme seg ut av det, gi hjelp til å lindre og bearbeide traumer som følge av vond fortid, vold osv.

7. Utenlandske statsborgere som ønsker å jobbe som sexarbeidere vil få det mye bedre om vi har et godt system hvor de slipper å falle i hendene på utspekulerte og farlige mellommenn og halliker og de vil opplyses om sine rettigheter og samtidig registreres, slik at vi har oversikt over hvem som jobber innenfor prostitusjon i Norge.

8. Jeg vil ha fastpriser på bordeller. Det skal være en gjensidig respekt mellom kunder, bordellet og de prostituerte. Klar forståelse over hvilken tjeneste de skal få utført og hva det skal koste.

9. Den prostituerte skal kunne velge bort kunder h*n ikke ønsker å betjene.

Vi må huske at det ikke bare er menn/kvinner i ekteskap/samboerskap (som i moralens øye egentlig ikke burde kjøpe tjenester fra prostituerte), som benytter seg av prostitusjon. Det er som nevnt også mennesker med handikap eller kanskje så enkelt som enslige; kvinner og menn. Noen mennesker opplever aldri å få en partner. Alle har behov for nærhet, intimkontakt, en samtalepartner osv. Synes ikke vi skal kriminalisere prostituerte og kundene deres. Det er absurd at det er lov å selge noe som er ulovlig å kjøpe.

Jeg vet at mange er uenig med meg, men jeg er der at jeg heller vil tilrettelegge; ikke stikke hodet i jorden og tro at jeg kan bekjempe noe som alltid har eksistert? Noen bruker menneskeverd som et argument for å forby prostitusjon. Men sex er en handling mellom to og da antar man at det er konsensus mellom partene - det vil i alle fall være tilfelle ved en kontrollert prostitusjon. Ved å ta i bruk et godt system vil vi luke ut dem som ser på kvinner/menn som en ting de kjøper og kan gjøre hva de vil med.

Hva med å innse at dette vil alltid finnes, lovlig eller ikke. Noen nevner menneskehandel - lovlige bordeller vil selvfølgelig ikke få slutt på dette problemet, men det vil bli mindre attraktivt å handle med andre mennesker for egen profitt og snevre inn markedet betraktelig. Noen sexarbeidere blir utrolig dårlig behandlet. Ved å ha vakter, et trygt hus med safety-knapp, en sjef og samarbeid med politiet vil det oppnås en bedre sikkerhet for alle parter.

Mange av disse "sexarbeiderne" sliter psykisk; de lever et dobbeltliv i frykt om å bli dømt nord og ned. Det psykologiske aspektet vil også forsvinne om folk slutter å dømme og jeg antar at vi er langt på vei om dette blir avkriminalisert. Bordeller fungerer i utlandet, da kan det fungere her også! Under strenge og lovlige forhold er jeg sikker på at dette skaper et godt og trygt miljø for alle. Det er verdt et forsøk. Jeg har f eks kjennskap til Argentina - der heter det Telo, og er et velfungerende system hvor kunder og ansatte blir ivaretatt.

Til sist; husk dette; Prostituerte blir ikke kjøpt, de blir betalt for å yte en tjeneste. De er mennesker med egne tanker, menneskeverd og drømmer - akkurat som resten av oss.

(alle bildene er fra pinterest.com)

Marta Alise

Liker